Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

Dňa 5. júla oslavujeme sviatok Cyrila (Konštantína) a Metoda, ktorí zostavili slovienské písmo hlaholiku. Tento sviatok je súčasťou Ústavy Slovenskej republiky.

Slovienčina, staroslovienčina, stará cirkevná slovančina, staroslovenčina, stará slovenčina, to všetko sú názvy pre najstarší slovanský spisovný jazyk. Spisovná norma vznikla na základe macedónskeho nárečia (kultivovaná macedónčina) používaného v okolí Solúna v 9. storočí.

Solúnski bratia prišli v roku 863 ako vierozvestcovia na Veľkú Moravu. Okrem zostavenia slovienského písma hlaholiky, prekladali do staroslovienčiny liturgické a náboženské texty. Vo Veľkej Morave ich knieža Rastislav privítal s veľkou radosťou, nakoľko zavedením staroslovenčiny do kresťanstva došlo k jeho posilneniu. Kresťanstvo sa odteraz mohlo šíriť aj do ostatných slovanských krajín.

Po smrti boli Svätý Cyril a Metod vyhlásení za spolupatrónov Európy.

PS PS: V roku 2013 oslávime 1150-te výročie príchodu týchto vierozvestcov na naše územie.

Ilustrácia: V. Hložník: Sv. Cyril a Sv. Metod. Kolorovaná grafika

Prečítajte si aj:

Páči sa 3 ľuďom.


Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná. Povinné údaje sú označené: *

*