MILUJEM PÁRTY – súťaž

Oslavuj.sk vyhlasuje súťaž MILUJEM PÁRTY

o najlepšiu párty fotografiu!!!

Spolu s internetovým obchodom Abenys.sk odmeníme 7 šťastlivcov presne

na Mikuláša.

Poď na to:

1. Odfoť sa s priateľmi na zaujímavej žúrke, vylov z fotoalbumov vtipné spomienky na rodinné oslavy, či nahovor kolegov na kreatívne fotenie počas teambuildingu.

Udri ľuďom na city, buď originálny, ukáž, ako si užívaš svoj život!

2. Svoju fotku z oslavy, párty, žúrky, akéhokoľvek sviatku či udalosti, na ktorej ste sa skvelo zabávali, pošli ešte dnes na adresu: sutaz(zavináč)oslavuj.sk a vyhraj

  Tričko s vlastnou párty fotkou

  Farbu, strih a veľkosť si vyberieš TY

  Vankúš s vlastnou párty fotkou

  Farbu si takisto vyberieš TY

  Nálepku na auto “Partyman Inside”

  Nálepka má UV filter proti vyblednutiu na slnku

Nezabudni pripísať, pri akej príležitosti tvoja fotka vznikla.

Pozor, súťaž trvá do 30. 11. 2010. Vyhlásenie víťazov bude 6. decembra na Mikuláša!

3. Všetky fotky uverejníme na stránkach jediného párty magazínu www.oslavuj.sk. Redakcia Oslavuj.sk vyberie ten najlepší párty záber.

4. Staň sa Facebook fanúšikom Abenys.sk a zvýš svoje šance na výhru. Požiadaj svojich priateľov, nech hlasujú za tvoju fotografiu a vyhraj Cenu čitateľov.

5. Aj hlasujúci fanúšik vyhráva – 5 najvtipnejších komentárov pod fotkami získa jednu z piatich jedinečných párty samolepiek na auto.

MILUJEŠ PÁRTY rovnako ako MY? Tak poď do toho!

PS PS: Pred zapojením do hry si pozri štatút súťaže, pretože zaslaním svojej fotografie s ním automaticky súhlasíš. ;)

Štatút súťaže MILUJEM PÁRTY

1. Predmet a účel štatútu

Predmetom štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže MILUJEM PÁRTY.

2. Vyhlasovateľ súťaže

Vydavateľ webmagazínu www.oslavuj.sk Mgr. Lucia Zacharová Oslavuj, Bauerova 26, 040 23 Košice, IČO: 45 517 134, DIČ: 1074428520, zapísaná v ŽR: č. 820-68166 Obvodný úrad v Košiciach (ďalej len Vyhlasovateľ).

3. Marketingový partner súťaže

ABENYS s.r.o., Žitnoostrovská 1302/3, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 763 931, IČ DPH: SK 2020273959. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava (ďalej len Partner).

4. Termín súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 08. 11. 2010 (pondelok) do 30. 11. 2010 do polnoci (utorok). Vyhlásenie výsledkov prebehne 6. 12. 2010 (pondelok).

5. Účastníci súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej iba ako „Súťažiaci“).

V prípade osôb mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre

účasť v súťaži, tak pre prípadné prevzatie výhry. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane, maximálne však s troma fotografiami.

6. Tieto pravidlá súťaže sú platné pre Slovenskú republiku a Českú republiku.

7. Podmienky súťaže

I. Súťažiaci posiela na adresu sutaz(zavináč)oslavuj.sk svoju fotografiu z oslavy. Zaslaním fotografie jednotliví účastníci potvrdzujú svoj súhlas so zapojením sa do súťaže a zaväzujú sa dodržiavať pravidlá tejto súťaže.

II. Odoslaním dáva Súťažiaci súhlas na zverejnenie fotografie na dobu neurčitú na internetovom portáli www.oslavuj.sk ako aj na Facebook stránke Partnera. Odvolanie tohto súhlasu je možné vykonať formou bezplatnej písomnej žiadosti na adresu Vyhlasovateľa.

III. Na fotografii musí byť Súťažiaci, resp. ľudia zobrazení na fotografii, ktorí so zaradením fotografie do súťaže súhlasia.

IV. Oslavou sa myslí akákoľvek slávnosť, napríklad, párty, narodeniny, Silvester, oslava s rodinou, priateľmi, kolegami a iné. Fotografia nesmie porušovať dobré mravy a ďalej nesmie:

a) obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,

b) propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas,

c) prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom.

V. Súťažiaci na adresu sutaz(zavináč)oslavuj.sk posiela okrem fotografie aj svoje meno a priezvisko, doručovaciu adresu, na ktorú mu bude v prípade výhry zaslaná cena, telefonický kontakt a informácie o fotografii. Informáciou sa myslí krátky text – nadpis, ktorý popisuje fotografiu.

VI. Súťažiaci môžu posielať fotografie do súťaže čase od 08. 11. 2010 do 30. 11. 2010 do polnoci.

VII. Súťaž MILUJEM PÁRTY sa skladá z troch častí, jednak zo súťaže o najlepšiu párty fotografiu podľa redakcie Oslavuj.sk – (ďalej iba ako „Cena webmagazínu Oslavuj.sk“), ďalej zo súťaže o najlepšiu párty fotografiu podľa čitateľov – (ďalej iba ako „Cena čitateľov“), a nakoniec zo súťaže pre hlasujúcich účastníkov za najvtipnejší komentár – (ďalej iba ako „Cena za najvtipnejší komentár“).

Cena webmagazínu Oslavuj.sk

VIII. Všetky fotografie zaslané do súťaže budú uverejnené na stránke www.oslavuj.sk. Redakcia webmagazínu Oslavuj.sk vyberie jednu najlepšiu fotografiu.

Cena čitateľov

IX. Všetky fotografie zaslané do súťaže budú zároveň uverejnené aj na Facebook stránke partnera. Fanúšikovia Facebook stránky Partnera môžu za fotografie hlasovať kliknutím na “like – páči sa mi to” pod každou fotografiou. Fotografia s najväčším počtom “like – páči sa mi to” vyhráva.

Cena za najvtipnejší komentár

X. Fanúšikovia Facebook stránky Partnera môžu nielen hlasovať za fotografiu, ale i pod ňu napísať komentár. Päť najvtipnejších komentárov bude odmenených. Výhercov určia redaktori Vyhlasovateľa.

XI. Všetci výhercovia budú o svojom víťazstve informovaní 6. 12. 2010 na webstránke Vyhlasovateľa ako aj na Facebook stránke Partnera. Zároveň budú informovaní na e-mail, ktorý uviedli v rámci registračných údajov. Na tento e-mail je výherca povinný najneskôr do 13. 12. 2010 zareagovať a dohodnúť si formu odovzdania výhry. V prípade, že výherca v požadovanom termíne nezareaguje alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu možné s ním dohodnúť formu odovzdania výhry, Vyhlasovateľ určí iného výhercu. Pôvodný výherca nemá nárok na žiadnu kompenzáciu.

XII. Za vydanie cien zodpovedá partner, ktorý tak urobí do 14 dní od vyhlásenia výsledkov.

XIII. Žiadnu z výhier nie je možné vymáhať súdnou cestou.

8. Ceny

Cena webmagazínu Oslavuj.sk – 1 x tričko s potlačou víťaznej fotografie
Cena čitateľov – 1 x vankúš s potlačou víťaznej fotografie
Cena za najvtipnejší komentár – 5 x nálepka na auto “Partyman inside”

a) Veľkosť, strih a farbu trička si bude môcť výherca vybrať podľa ponuky Partnera.

b) Farbu vankúša si bude môcť výherca vybrať podľa ponuky Partnera.

c) Nálepky na auto majú UV filter proti vyblednutiu na slnku.

9. Záverečné ustanovenia

I. Zaslaním fotografie do súťaže vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov Vyhlasovateľovi i Partnerovi súťaže s cieľom vyhodnotiť súťaž a odovzdať výhru alebo na marketingové účely, t. j. ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj na zasielanie obchodných oznamov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 610/2003 Z. z., o elektronických komunikáciách, a to na obdobie do odvolania súhlasu. Súťažiaci berie na vedomie, že má práva podľa zákona 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, a vyhlasuje, že všetky údaje nahlásil pravdivo. Tento súhlas udeľuje bezplatne.

II. Účasťou v súťaži poskytuje Súťažiaci Vyhlasovateľovi a Partnerovi bezplatný súhlas s uverejnením svojho mena a priezviska v súvislosti s prezentáciou výsledkov súťaže na webe Vyhlasovateľa a Facebook stránke Partnera.

III. Zaslaním fotografie poskytuje Súťažiaci Vyhlasovateľovi a Partnerovi bezplatný súhlas s uverejnením tejto fotografie na webe Vyhlasovateľa a Facebook stránke Partnera.

IV. Vyhlasovateľ ani Partner nezodpovedá za nedoručené, akokoľvek poškodené alebo stratené zásielky obsahujúce výhry zo súťaže.

V. Mená výhercov budú zverejnené na webe Vyhlasovateľa a Facebook stránke partnera.

VI. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akýchkoľvek organizačných zmien, ako aj zásahu do pravidiel súťaže a právo kedykoľvek súťaž ukončiť bez náhrady, a to po celý čas trvania súťaže. Partner si vyhradzuje právo zmeniť vyššie uvedené výhry, avšak zaväzuje sa, že ich nahradí výhrami v obdobnej hodnote.

VII. V prípade otázok môžu Súťažiaci písať na mailovú adresu sutaz(zavináč)oslavuj.sk.

VIII. Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú účinnými v dňoch ich zverejnenia na portáli www.oslavuj.sk.

IX. Ustanovenia tohto štatútu je možné meniť a dopĺňať zo strany Vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením.

X. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých prípadoch týkajúcich sa súťaže.

Páči sa 8 ľuďom.


Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná. Povinné údaje sú označené: *

*