Kvetná nedeľa

Začiakom marca sme otvorili miniserál o veľkonočných dňoch z pohľadu kresťana článkom o Popolcovej strede. Dnes si niečo povieme o Kvetnej nedeli, ktorá tento rok vychádza na 17. apríla.

Nedeľa paliem

Nedeľa paliem u nás známa ako Kvetná nedeľa.

Nedeľa paliem u nás známa ako Kvetná nedeľa.

Počas Kvetnej nedele si veriaci pripomínajú slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema, keď ho zástupy nadšene vítali slovami Hosanna Synovi Dávidovmu! a pod nohy mu hádzali palmové ratolesti. Pôvodný názov sviatku je Palmarum – nedeľa paliem, no u nás palmy nerastú a významné osobnosti sa vítajú kvetmi, preto hovoríme o Kvetnej nedeli.

Pašie na svätej omši

Svätá omša je zasvätená pamiatke Kristovho utrpenia začínajúceho sa rozhodnutím židovskej rady o Jeho smrti. V tento deň sa spievajú pašie (lat. passio – utrpenie), ktoré opisujú utrpenie a smrť Ježiša Krista ako ho podávajú evanjelisti. Počas omše sa svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás bahniatka (tie sa potom spália na popolec použitý pri obradoch Popolcovej stredy nasledujúceho roka), ktoré si ľudia prinášajú domov ako posvätnú vec (má ich ochrániť pred bleskami).

Trojdnie

Posledné trojdnie Veľkého alebo Svätého týždňa tzv. triduum – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota má bohatý liturgický obsah a symboliku. Čoskoro si o týchto špeciálnych dňoch povieme.

Prečítajte si aj:

Páči sa 5 ľuďom.


Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná. Povinné údaje sú označené: *

*