GEMINOID o. z.

Kontaktné údaje
GEMINOID

Adresa:

IČO: 42247721

DIČ:

E-mail: dinosincapilli@gmail.com

Telefon: 0902289536

Web: http://www.geminoid.eu/

Pôsobnosť

Kraje: Košický

Kategórie: imidž, kreatívna zóna

Projekt GEMINOID vznikol zlúčením dvoch kreatívnych bytostí, Martiny
Inspire & Dorothei. Každá z protagonistiek prináša do spoločného
projektu individualitu svojej osobnosti, jedinečnosť a navzájom sa tak
doplňajú. Účelom projektu GEMINOID je prezentovať ich tvorbu a na
základe toho motivovať ďalších tvoriacich kreatívnych ľudí a zároveň
aj tých, ktorí radi ocenia nový kultúrny prínos.

GEMINOID o.z. vzniklo teda preto, aby zastrešilo spoločnú prácu jeho
zakladateliek, a zároveň aj ich individuálnu tvorbu, ktorú verejnosť
môže nájsť pod ich vlastnými stránkami s názvom Martina Inspire a
DOROTHEA. Pod ich spoločnou prácou sa rozumejú všetky aktivity
usporiadané občianským združením GEMINOID a zároveň všetko na čom sa
spolupodieľajú. Do týchto aktivít patrí priestor pre fotografickú
tvorbu Košifoto (pod správou Martiny Inspire) a literárnu tvorbu
Košilit (pod správou Dorothei). Obé stránky slúžia hlavne pre
sebarealizáciu v daných oblastiach a zároveň aj pre tých, ktorí sa
umením radi len kochajú. Košifoto a Košilit vám teda ponúkajú priestor
na sebavyjadrenie, ale aj na to, aby sa vaša umelecká činnosť dostala
do širšieho povedomia, k online casino lajickej i odbornej verejnosti. Ide v
podstate o výstavy a tlačené publikácie.

Projekt GEMINOID a jeho podstránky budú priebežne oslovovať všetkých
svojich fanúšikov o rôznych plánovaných akciách, napr. v podobe
kastingov, výziev na publikovanie svojich diel na vopred zadané témy,
spoločenské podujatia rôznych zameraní (napr. zoznamky znamení

horoskopu, tanečné veselice, kostýmové večery, výstavy, prednášky,

diskusie a kreatívne workshopy).

Týmto vás teda srdečne pozývame na nie len pasívne, ale aj aktívne
zapojenie sa do nášho projektu.

Dorothea a Martina Inspire

Naše motto: Užívaj života s vetrom vo vlasoch! Carpe diem Dinos in capilli!


Popis služieb: umenie, kultúra – umelecká fotografia, tvorba krátkych filmov, videoklipov, písanie poézie a prózy.

Kraje: pôsobíme v Košickom kraji, sústreďujeme sa však na všetky kraje na Slovensku, pôsobíme aj celosvetovo.

Info: http://www.facebook.com/pages/GEMI-NOID/157192574331894

Páči sa 3 ľuďom.