Bontón – lekcia prvá

Čas plesov, fašiangových zábav a karnevalov sa nekrúti len okolo nádherných rób, účesov, topánok, masiek a kostýmov. Keďže ide o spoločenské podujatia, do hry sa výrazne dostáva bontón, čiže etiketa. Možno si každý povie, že pravidlá slušného správania sú samozrejmé. No, žiaľ, párkrát som sa v pánskej spoločnosti po dlhšej konverzácii rozhodla predstaviť sama od seba. Že som porušila bontón, ani som len netušila. Samozrejme, že ho ako prví porušili nepozorní páni. Ale ako sa hovorí, neznalosť neospravedlňuje. V našej prvej lekcii si zhrnieme 5 základných pravidiel spoločenskej etikety. Sami zistíte, že tieto fakty sa vám zídu každý bežný deň. Štartujeme teda nový seriál Bontón. Neváhajte sa pýtať, ak vás trápi akýkoľvek “zapeklitý” problém ohľadom tejto oblasti nášho života. Radi vám pomôžeme vyhnúť sa nepríjemným trapasom a spoločenským prehreškom.

Pravidlo o PREDNOSTI

Prvé pravidlo je to najkľúčovejšie, od neho sa odvíjajú všetky ostatné. Rieši totiž problémové situácie, kto dáva komu a za akých okolností prednosť. Takže si treba poriadne zapamätať, že…

Prednosť má:

 • žena
 • starší
 • nadriadený
 • významnejší človek (v momentálnej situácii)
 • vystupujúci (z dverí obchodu, MHD, vlaku…)
 • osoba s batožinou, plnými rukami či dieťaťom v náručí pred osobou s prázdnymi rukami

Podľa prednosti sa vchádza do dverí, prechádza zúženým priestorom, začína a konči rozhovor, dvíha a podáva spadnutý predmet.
Prejav prednosti je vhodné doplniť nenúteným úsmevom, pozdravom, slovom, kývnutím hlavy. Človek, ktorý dostal prednosť, na priateľský prejav reaguje poďakovaním, úsmevom, poklonou.
Všeobecne však platí, že prednosť dokáže dať aj veľký človek bez ohľadu na svoje postavenie. Napríklad starší šéf mladšej sekretárke. ;)

Pravidlo o OCHRANE

Druhé pravidlo úzko súvisí s pravidlom o prednosti. Tu sa však určuje, kto má koho a za akých okolností ochraňovať a pomáhať mu.

Ochraňuje:

 • muž ženu
 • mladší staršieho (samozrejme, že dieťa je naopak ochraňované starším)
 • zdravý chorého
 • silnejší slabšieho

Do miestnosti vchádza aj vychádza ochranca. Na schody najprv vystupuje dáma, aby ju pri páde pán zachránil. Presne preto isté zo schodov najprv zostupuje pán a za ním dáma.

Pravidlo o POZDRAVE

Pozdrav je základný komunikačný prostriedok pri stretnutí dvoch jedincov nielen v ľudskej, ale i v celej živočíšnej ríši. My však nemôžeme vytasiť na pozdrav priateľa svoj feromón, nezačneme sa oňuchávať, ani krútiť zadočkami ako včielky. My sa musíme riadiť aj v tomto prípade bontónom.

Ten, kto dáva prednosť, sa aj ako prvý zdraví. Platí to samozrejme aj v prípade, ak človek vstúpi do miestnosti, kde je viac ľudí.

Zdravíme:

 • vždy a všade
 • rodinného príslušníka
 • priateľa
 • suseda
 • kolegu
 • známenho
 • turistu v horách
 • pri stole v jedálni
 • pri okienku na úrade
 • pri pokladni v obchode
 • pri vstupe do kupé
 • pri vstupe do medzimestského autobusu
 • pri vstupe do výťahu

Skrátka, dobre vychovaný človek na pozdrav nečaká. :) Zdravíme sa slovne či posunkom. Zväčša úsmevom dáma dovolí pánovi, aby ju pozdravil. Niekedy stačí posunok, inokedy príde na rad poklona, ktorá je typická len pre pánov. Klobúk z hlavy sníma takisto iba muž. Objatím zdravíme nielen blízkeho, ale aj delegáciu. Medzi pozdrav patrí aj vstávanie, respektíve je jeho súčasťou. Vstávame podľa prednosti. Žena však vstáva výlučne pred staršou ženou, starcom či významnou osobnosťou. Inak zdraví len úklonom hlavy. Chorý, veľmi starý človek či osoba držiaca dieťa na lone, nevstáva.

Pravidlo o PODÁVANÍ RÚK

V dnešnej dobe už nie u každého obľúbené pravidlo. Podanie ruky dokonca nie je bežné ani v niektorých kultúrach a náboženstvách. Je to takisto komunikačný prostriedok, ktorým na rozdiel od pozdravu, šetríme. Dobrá správa, aj tu platí pravidlo o prednosti.

Ruku podávame:

 • výlučne pravú
 • v úrovni mierne na pásom
 • ľahkým stisnutím a pustením
 • čistú a suchú

Ruku nepodávame:

 • ako zdochnutú rybu
 • meravo
 • ako zverák
 • ako drvič
 • trasením

Páni si pred podávaním rúk dávajú dole rukavice, dámy nemusia. Rukavička, ktorá je súčasťou večernej toalety, sa z rúk nesníma vôbec.

V niektorých prípadoch dáma podáva ruku na pobozkanie. Bozk pána však musí byť symbolický. Tento prejav je v dnešnej dobe prejavom väčšej náklonnosti alebo prejavom najhlbšej úcty. Druhý prípad sa vzťahuje na vysokého cirkevného hodnostára alebo učiteľku na dôchodku.

Najdôvernejším prejavom je bozk. V kontexte etikety a bontónu hovoríme výlučne o bozku priateľskom či oficiálnom pri zvítaní a rozlúčke. Ide len o náznak či dotyk líc.

Pravidlo o PREDSTAVOVANÍ SA

Do spoločnosti chodí človek zväčša preto, aby sa socializoval. Aby spoznal nových ľudí, získal kontakty, rozšíril si obzory. Spoznávanie by malo byť odštartované zoznámením sa. Ak sa neznámi ľudia živo rozprávajú hodinu bez toho, aby sa zoznámili, kdesi nastala chyba.

Podľa pravidla o prednosti sa muž, mladší, podriadený predstavuje žene, staršiemu, nadriadenému. Takisto postupujeme, ak niekoho niekomu predstavujeme my. Čiže spoločensky dôležitejšiemu človeku predstavujeme nášho partnera, priateľa. Žena sa nikdy nepredstavuje mužovi. Ani muž ženu nepredstavuje. Prvý krok by teda mal urobiť neznámy pán. Najprv sa predstaví dáme a potom jej spoločníkovi.

Pri predstavovaní si môžeme vybrať z viacerých formuliek: Ak dovolíte, rád by som sa predstavil… Dovoľte, aby som vám predstavil… Rád by som vás zoznámil… Smiem sa predstaviť? Prosím, zoznámte sa…

Ďalšie pravidlá:

 • cudzej žene najprv predstaví pán svoju manželku, potom seba
 • ak nás šéf zabudne predstaviť kolegom, urobíme tak sami
 • predstavujeme sa na začiatku svojho diskusného príspevku
 • predstavujeme sa, ak niečo vybavujeme
 • predstavovanie vo vlaku či pri tanci nie je nutné, ale poteší
 • ak nezachytíme dostatočne meno toho druhého, pokojne ho požiadame, aby ho zopakoval

Dúfame, že naše zhrnutie najdôležitejších pravidiel slušného spoločenského správania vás zorientovalo. Určite v živote vznikajú situácie, keď si človek nie je celkom istý, ako sa má zachovať. Nevtieravou slušnosťou určite nikdy nič nepokazíte.

Zdroj: Bontón pre každého – Minimum slušného správania, Mladé letá

Foto: www.sxc.hu

Páči sa 7 ľuďom.


Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná. Povinné údaje sú označené: *

*