Advent

Obchodné domy, vyzdobené ulice, reklamné letáky, ale aj počasie uplynulých dní naznačujú, ba priam ohlasujú, že sa blížia sviatky pokoja, mieru, lásky, obdarúvania, nádeje… Klišé? Možno áno, ak sa pre nás Vianoce stali spojením stromčeka, darčekov, romantických filmov (často s postavou Santa Clausa), rozprávok, prejedania…

Začína sa obdobie príprav na Vianoce

adventný veniec Každej oslave predchádzajú prípravy a pre kresťanov sa obdobie pred Vianocami spája s adventom. Advent (z lat. adventus – príchod) predstavuje čas duchovnej prípravy a pokánia. Rímskokatolíci ho prežívajú štyri nedele pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a začínajú ním aj nový cirkevný rok, tentokrát 27. novembra. Pravoslávna a gréckokatolícka cirkev nazývajú prípravné obdobie Filipovka (začína sa deň po sviatku sv. apoštola Filipa) a trvá šesť týždňov.

Obdobie adventu sa spája s dvojakým očakávaním. Ide o sviatok narodenia Božieho Syna, ale aj očakávania Jeho druhého príchodu na konci sveta, a preto sa aj evanjelium v tomto období vzťahuje na udalosti prípravy veriacich. Kajúci charakter, pokánie, potreba očistenia od hriechov sa však odlišujú od pokánia pôstneho obdobia pred Veľkou nocou (počas adventu sa spieva Aleluja). Čas duchovnej prípravy sprevádzajú adventné koncerty, kázne (zaviedol ich pápež Gregor I. Veľký v 7. st.), na začiatku tohto obdobia sa koná celocirkevná zbierka na charitu a symbolom adventu sa od 19. storočia stal adventný veniec.

Adventný veniec

Veniec predstavuje víťazstvo, prejav úcty, radosti, dôstojnosti a postupne zapaľujúce štyri sviece symbolizujú štyri nedele pred Vianocami.

fialová svieca Požehnaný adventný veniec sa okrem kostola nachádza aj v domácnostiach veriacich, ktorým svetlo sviec pripomína prichádzajúceho Krista – Svetlo sveta, ktorý v nich rozptýli temnotu a strach. Sviece majú často fialovú farbu (liturgická farba adventných nedieľ) symbolizujúcu oddanosť, pokoru, pokánie, kajúcnosť, pôst. Každé ráno pred svitaním sa spievajú staré adventné piesne – roráty, ktoré pripomínajú časy pred narodením Krista, keď ľudstvo kráčalo v temnotách.

Advent sa končí na Štedrý večer (vigília sviatku narodenia Pána) a veriaci sú po období radostného očakávania pripravení na narodenie Božieho Syna.

Všetkým želám, aby toto obdobie prípravy prežili v radosti, v pokoji, v rozjímaní, aby dokázali odolať tlaku komercii a falošným predstavám o dokonalých sviatkoch a otvorili oči aj duše pre tých, ktorí ich pomoc a lásku potrebujú.

Foto: Sxc.hu

Prečítajte si aj:

Páči sa 8 ľuďom.


Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná. Povinné údaje sú označené: *

*