1. a 2. sviatok vianočný, Nový rok

1. sviatok vianočný

25. 12. na sviatok Narodenia Pána sa okrem polnočnej svätej omše (tzv. utiereň) slúži aj ranná (pastierska) a slávnostná (denná) bohoslužba. Popoludní sa veriaci stretávajú na jasličkovej pobožnosti, ktorou si pripomínajú udalosti spojené s narodením Ježiša Krista.

V kostoloch, ale aj príbytkoch veriacich sa nachádza betlehem (pôvod z roku 1223 – sv. František z Assisi) zobrazujúci scény narodenia malého Ježiška – svätá rodina, maštaľ – miesto narodenia, anjeli, hviezda od Východu, pastieri, traja králi, dobytok.

2. sviatok vianočný

26. 12. je deň spomienky online casino na sv. Štefana, prvého mučeníka, ktorý pred Židmi vyhlásil Ježiša za Mesiáša, Božieho Syna, za čo bol ukameňovaný. V tento deň sa zvyknú navštevovať rodiny, vinšujú si zdravie, požehnanie, radosť a večer sa konajú tzv. svätoštefanské zábavy (prvé zábavy po adventnom období).

Nový rok

Počas vianočného obdobia slávi Cirkev niekoľko ďalších sviatkov. Prvá nedeľa po narodení je venovaná úcte k svätej rodine (tohto roku sviatok pripadne na piatok 30. 12., keďže Narodenie Pána sa bude sláviť v nedeľu a na nasledujúcu nedeľu pripadá Nový rok). V závere občianskeho roka, 31. 12., kresťania slúžia ďakovnú svätú omšu, v mnohých kostoloch sa koná celodenná adorácia (končí sa požehnaním o polnoci), veriaci tak majú možnosť ukončiť a začať rok v pokore a vďake na kolenách.

Na Nový rok, 1. 1., sa slávi sviatosť Panny Márie Bohorodičky, je to ôsmy deň po narodení, keď „obrezali chlapčeka a dali mu meno Ježiš“ (Lk 2, 21).

Všetkým Vám želám, aby ste počas tohtoročných Vianoc znovu objavili čaro Tichej noci, zhasli všetko, čo Vás ruší, znepokojuje, zarmucuje a vyhradili miesto pre narodenie a večné svetlo Nádeje.

Foto: Sxc.hu

Prečítajte si aj:

Páči sa 6 ľuďom.


Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná. Povinné údaje sú označené: *

*